Denna fond är för att vårda Emelies önskan om att fler kvinnor blir skorstensfejare. Emelie älskade sitt arbete som sotare. Under våren 2017 blev hon gesäll. Hon fick sitt gesällbälte den 20 januari 2017, vilket hon bar med mycket stolthet.

Emelie fick sitt Gesällbrev postumt den 27 april 2017, drygt två månader efter sin bortgång.

Emelie hade under de år hon jobbade som sotare etablerat sig som bloggskriverska, med bloggen ”Memoarer från en 162 cm hög sotartös i Norrland” med länk från företagets hemsida. Den kommer att finnas kvar på hennes arbetsplats hemsida. Hösten 2016 fick hon en egen kolumn som heter Sotarkrönikan på skorstensfejarnas riksförbunds(SSR) hemsida och månadsbrev i den s k Knoparlådan. Hon hann bli publicerad en gång. Hon skrev då om hennes barndoms brinnande önskan om att vara sotare och att klättra upp, längst upp på husen.

Insamlingsstiftelsen till Emelies minne har till syfte att med insamlade medel stödja och hjälpa unga kvinnor i åldern 19 till och med 27 år att söka sig till skorstensfejaryrket för att verka i och att utbilda sig till skorstensfejare i Sverige. Ändamålet tillgodoses genom stipendier till den eller dem insamlingsstiftelsens styrelse utser.

De medel som inflyter efter de upprop som stiftelsen producerar via sociala medier och i branschorganen skall bilda en självständig förmögenhet som främjar stiftelsens bestämda och varaktiga ändamål. Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte genom att använda sina insamlade medel och dess avkastning genom att utdela stipendium till unga kvinnor i åldern 19 år till och med 27 år som vill utbilda sig till skorstensfejare för att få fast anställning så som skorstensfejare. Stiftelsens styrelse beslutar om anslag av de samlade resurserna och dess avkastning.


Du kan donera till stiftelsen genom att swisha valfritt belopp till nummer 123 023 5440

Du kan även lämna ett bidrag via bankgironummer 5250-3331

Hur ansökan går till för att få ekonomiskt stöd från insamlingsstiftelsen:

  • Den sökande beskriver sin situation och vad som hon behöver hjälp med för att kunna ta steget att kunna arbeta som skorstensfejare.
  • Vad stödet som hon söker ska gå till.
  • Storleken på det sökta ekonomiska stödet.
  • Har hon sökt eller antagits till skorstensfejarutbildningen.
  • Sökanden ska kunna styrka sin ålder med vedertagen dokumentation.
  • Sökanden bör kunna beskriva om varför hon vill bli skorstensfejare.

Ansök här

Läs gärna Emelies blogg, där blir hennes ord levande igen. Hennes målande beskrivningar om vad hon upplevde när hon var i sin trakt(område för sotning) och sotade. De betraktelser över livet som ung kvinna som hon så utlämnande delade med sig av. Om hur svårt och jobbigt det kunde vara att vara kvinna i ett ensamarbete i vårt samhälle.